Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

PC. Ex. Adxudicados 2019-

2012 – 2019

Expedientes

Campus Móbil

Para a contratación da aplicación Campus Móbil, Backend xenérico e aplicación de notificacións para Xestión Universitaria do alumnado, PDI e PAS das Universidades que conforman o Sistema Interuniversitario Galego

#DatosDescrición
1Expediente:    XU01/2015
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:Para a contratación da aplicación Campus Móbil, Backend xenérico e aplicación de notificacións para Xestión Universitaria do alumnado, PDI e PAS das Universidades que conforman o Sistema Interuniversitario Galego
5Orzo base de licitación sen impostos:24.800,00 Euros
6Valor estimado do contrato:24.800,00 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:72422000-4 Servicios de desarrollo de aplicaciones servidor en Internet o intranet
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Ordinaria
11Empresa adxudicataria:Balidea Consulting & Programming, S.L.
12Valor adxudicado (Sen IVE):24.506,80 Euros
13Data de adxudicación: 22 de outubro do 2015
2015-11, 16, Contrato Campus Móbil

2015-07, 20, Campus Móbil, 01, Cláusulas Administrativas

2015-07, 20, Campus Móbil, 02, Prego de Prescripcións Técnicas

2015-10, 21, MC, Campus Móbil, Elevación, Órgano Contratación, Firmado

2015-10, 22, XU01-II-2015 Carta Notificación, Adxudicación, Balidea, Firmado

SUXI/XC, Ver. 3.00

Para a contratación do desenvolvemento das melloras funcionais requiridas no Sistema Universitario de Xestión da Investigación – Rexistro de Investigadores (SUXI-XC) – Versión 3.00

#DatosDescrición
1Expediente:    PA01/2012
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:Para a contratación do desenvolvemento das melloras funcionais requiridas no Sistema Universitario de Xestión da Investigación - Rexistro de Investigadores (SUXI-XC) - Versión 3.00
5Orzo base de licitación sen impostos:68.000,00 Euros
6Valor estimado do contrato:68.000,00 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:72422000-4 Servicios de desarrollo de aplicaciones servidor en Internet o intranet
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Ordinaria
11Empresa adxudicataria:Indra Sistemas, S.A.
12Valor adxudicado (Sen IVE):54.400,00 Euros
13Data de adxudicación: 17 de outubro de 2012
2012-12, 17, SUXI-RI 300, Indra, Contrato

2012-09, 19, SUXI300, Acta, 4ta R. MC, PA01-2012

2012-10, 16, SUXI300, Acta, 5ta R. MC, PA01-2012

2012-10, 16, PA01-2012, Elevacion mesa contratacion, Órgano contratación

2012-10, 17, PA01-2012 Cartas Notificación, Adxudicación, Indra

Documentación Prego

2012-07, 11, PCA SUXI-RI_300, Corpo

2012-07, 11, PCA SUXI-RI_300, PPT, Anexo I

2012-07, 11, PCA SUXI-RI_300, Anexo_II

 

2012-07, 11, PCA SUXI-RI_300, Anexo_VI, Arquitectura técnica

Scroll ao inicio