Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

PC. Ex. Adxudicados 2020

2020

Expedientes

Suministro de licenzas de despregue e servizo de uso de software antiplaxio

#DatosDescrición
1Expediente:    CX-20-01
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:A subministración de licenzas de despregamento e servizo de uso de software antiplaxio.
5Orzo base de licitación sen impostos:59.625,00 Euros
6Valor estimado do contrato:59.625,00 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:48000000-Paquetes de software e sistemas de información.
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Aberto
2020-08, 05, Anuncio de formalización de contrato

2020-06, 23, Antiplaxio, Resolución de Exclusión

2020-07, 20, Antiplaxio, Mesa de Contratación

2020-07, 24, Antiplaxio, Acta Mesa de Contratación

2020-07, 28, Antiplaxio, Resolución de adxudicación

Documentación Prego (Versión Galego)

2020-03, 04, 01, Acordo de iniciación do expediente

2020-03, 04, 02, Documento de aprobación do expediente

2020-03, 04, 03, SP, Memoria Xustificativa

2020-03, 04, 04, Prego de Cláusulas Administrativas

2020-03, 04, 05, Prego Prescripcións Técnicas

2020-03, 04, 06, ANEXO IX Imprescindibles

2020-03, 04, 07, ANEXO X Desexables

2020-05, Mesa de Contratación

Documentación Prego (Versión Castelán)

2020-03, 04, 01, Acuerdo de iniciación del expediente

2020-03, 04, 02, Documento de aprobación do expediente

2020-03, 04, 03, SP, Memoria Justificativa

2020-03, 04, 04, Pliego de Cláusulas Administrativas

2020-03, 04, 05, Pliego Prescripciones Técnicas

2020-03, 04, 06, ANEXO IX Imprescindibles

2020-03, 04, 07, ANEXO X Deseables

2020-05, Mesa de Contratación

Subministración de Licenzas de Dereito de Uso de Software MATLAB ou equivalente

#DatosDescrición
1Expediente:    CX-20-02
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:O obxecto do contrato é a subministración de licenzas de dereito de uso de Software MATLAB ou equivalente.
5Orzo base de licitación sen impostos:342.816,72 Euros
6Valor estimado do contrato:342.816,72 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:48000000-Paquetes de software e sistemas de información.
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Aberto
2020-10, 15, SP, Portal, Anuncio de Formalización de contrato

2020-08, 04, Matlab, Acta Mesa de Contratación

2020-08, 05, Matlab, Acta Mesa de Contratación

2020-08, 28, Matlab, Acta Mesa de Contratación

2020-09, 01, SP, Resolución de adxudicación

Documentación Prego (Versión Galego)

2020-06, 22, 00, SP, Portal, Anuncio de Licitación

2020-06, 22, 01, GL, Acordo de inicio de Expediente

2020-06, 22, 02, GL, Aprobación de Expediente

2020-06, 22, 03, GL, Memoria Xustificativa

2020-06, 22, 04, GL, Prego de Cláusulas Administrativas

2020-06, 22, 05, GL, Prego de Prescripcións Técnicas

2020-06, 22, 06, XX, Anexo

2020-07, 01, GL, Mesa de Contratación

Documentación Prego (Versión Castelán)

2020-06, 22, 00, SP, Portal, Anuncio de Licitación

2020-06, 22, 01, SP, Acuerdo de inicio de Expediente

2020-06, 22, 02, SP, Aprobación de Expediente

2020-06, 22, 03, SP, Memoria Justificativa

2020-06, 22, 04, SP, Pliego de Cláusulas Administrativas

2020-06, 22, 05, SP, Pliego de Prescripciones Técnicas

2020-06, 22, 06, XX, Anexo

2020-07, 01, GL, Mesa de Contratación

Scroll ao inicio