Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

PC. Ex. Adxudicados 2021

2021

Expedientes

Licenzas SPSS

Subministración de Cesión de Dereitos de Uso e Soporte sobre o produto SPSS Statistics Premium e Amos Campus Edition ou equivalente.

#DatosDescrición
1Expediente:    CX-21-01
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:Subministración de Cesión de Dereitos de Uso e Soporte sobre o produto SPSS Statistics Premium e Amos Campus Edition ou equivalente.
5Orzo base de licitación sen impostos:122.103,00   Euros
6Valor estimado do contrato:122.103,00   Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:48000000-Paquetes de software e sistemas de información.
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Aberto
2021-07, 28, SPSS, SP, Portal, Anuncio de Formalización de contrato

2021-04, 05, SPSS, Mesa Cont., 3ra Reunión, Acta

2021-05, 11, SPSS, SP, Resolución de Exclusión

2021-06, 29, SPPS, Mesa, IBM, 4ta Reunion, Acta

2021-06, 28, SPSS, SP, Portal, Anuncio de adjudicación

Documentación Prego (Versión Galego)

2021-02, 11, SPSS, 00, SP, Portal, Anuncio de Licitación

2021-02, 11, SPSS, 01, Gl, Acordo de Inicio de Expediente

2021-02, 11, SPSS, 02, GL, Aprobación de Expediente

2021-02, 11, SPSS, 03, GL, Memoria Xustificativa

2021-02, 11, SPSS, 04, GL, Prego de Cláusulas Administrativas

2021-02, 11, SPSS, 05, GL, Prego de Prescripcións Técnicas

2021-02, 11, SPSS, 06, XX, Anexo.xlsx

 

2021-02, 11, SPSS, 10, GL, Mesa de Contratación

Documentación Prego (Versión Castelán)

2021-02, 11, SPSS, 01, SP, Acuerdo de Inicio de Expediente

2021-02, 11, SPSS, 02, SP, Aprobación de Expediente

2021-02, 11, SPSS, 02, SP, Aprobación de Expediente

2021-02, 11, SPSS, 03, SP, Memoria Justificativa

2021-02, 11, SPSS, 04, SP, Pliego de Cláusulas Administrativas

2021-02, 11, SPSS, 05, SP, Pliego de Prescripciones Técnicas

2021-02, 11, SPSS, 06, XX, Anexo.xlsx

 

2021-02, 11, SPSS, 10, SP, Mesa de Contratación

Scroll ao inicio