Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

PC. Ex. Adxudicados 2023

2023

Expedientes

Antiplaxio

Subministración de Licenzas de Despregue e Servizo de Uso de Software Antiplaxio

CX-23-03

Data de publicación:

30/06/2023

Data de peche:

27/11/2023

#
Datos
Descrición
1
Expediente
CX-23-03
2
Organo de Contratación:
Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3
Estado da Licitación:
Adxudicada
4
Obxecto do contrato:
Subministración de Licenzas de Despregue e Servizo de Uso de Software Antiplaxio.
5
Orzamento base de licitación sen impostos:
123.467,66 Euros
6
Valor estimado do contrato:
123.467,66 Euros
7
Tipo de Contrato:
Subministracións
8
Código CPV:
48000000 – Paquetes de software e sistemas de información.
9
Lugar de Execución:
España – A Coruña
10
Procedemento de contratación:
Aberto
11
Importe adxudicación:
117.588,25 Euros

2023-11, 27, Antiplaxio, Portal.
Anuncio de Formalización de Contrato.

2023-10, 27, Antiplaxio, Portal.
Anuncio de Adxudicación.

2023-06, 30, Portal.
Anuncio de licitación.

Actas da Mesa de Contratación

2023-09, 05, Antiplaxio, MC, 1ra Reunión, Acta

2023-09, 12, Antiplaxio, VC, 2da, Reunion, Acta

2023-10, 03, Antiplaxio, MC, 3ra Reunión, Acta

2023-10, 27, Antiplaxio, MC, 4ta, Reunion, Acta

Documentación Prego (Versión Galego)

gl, 2023, 06, 28, Antiplaxio, 01, Acordo de inicio do expt de contratacion

gl, 2023, 06, 28, Antiplaxio, 02, Prego Prescricions Tecnicas

gl, 2023, 06, 28, Antiplaxio, 03, Memoria Xustificativa

gl, 2023, 06, 28, Antiplaxio, 04, Aprobacion expediente e Autorizacion gasto

gl, 2023, 06, 28, Antiplaxio, 05, Clausulas administrativas

2023-07, 19, Antiplaxio, Mesa de contratación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

Documentación Pregos (Versión Castelán)

sp, 2023, 06, 28, Antiplagio, 01, Acuerdo de inicio del expt de contratacion

sp, 2023, 06, 28, Antiplagio, 02, Pliego Prescripciones Tecnicas

sp, 2023, 06, 28, Antiplagio, 03, Memoria Justificativa

sp, 2023, 06, 28, Antiplagio, 04, Aprobacion expediente y Autorizacion gasto

sp, 2023, 06, 28, Antiplagio, 05, Clausulas administrativas

2023-07, 19, Antiplaxio, Mesa de contratación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

Matlab

Subministración de licenzas de dereito de uso de Software Matlab ou equivalente

CX-23-02

Data de publicación:

23/06/2023

Data de peche:

28/07/2023

#
Datos
Descrición
1
Expediente
CX-23-02
2
Organo de Contratación:
Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3
Estado da Licitación:
Adxudicada
4
Obxecto do contrato:
Subministración de licenzas de dereito de uso de Software Matlab ou equivalente.
5
Orzamento base de licitación sen impostos:
347.210,35 Euros
6
Valor estimado do contrato:
347.210,35 Euros
7
Tipo de Contrato:
Subministracións
8
Código CPV:
48000000 – Paquetes de software e sistemas de información.
9
Lugar de Execución:
España – A Coruña
10
Procedemento de contratación:
Aberto

2023-11, 21, Matlab, Portal.
Anuncio de Formalización de Contrato.

2023-11, 03, Matlab, Portal.
Anuncio de Adxudicación.

2023-06, 23, Matlab, Portal.
Anuncio de licitación.

Actas da Mesa de Contratación

2023-09, 05, Matlab, MC, 1ra Reunión, Acta

2023-09, 12, Matlab, VC, 2da, Reunion, Acta, FD

2023-10, 03, Matlab, MC, 3ra Reunión, Acta, FD

2023-10, 20, Matlab, MC, 5ta, Reunion, Acta, FD

Documentación Prego (Versión Galego)

gl, 2023-06, 19, Matlab, 01, Acordo de inicio do exp. de contratación

gl, 2023-06, 19, Matlab, 02, Prego Prescricions Técnicas

gl, 2023-06, 19, Matlab, 03, Memoria Xustificativa

gl, 2023-06, 19, Matlab, 04, Aprobación expediente e Autorización gasto

gl, 2023-06, 19, Matlab, 05, Cláusulas administrativas

2023-07, 19, Matlab ou Equivalente, Mesa de contratación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

Documentación Pregos (Versión Castelán)

gl, 2023-06, 19, Matlab, 01, Acordo de inicio do exp. de contratación

sp, 2023-06, 19, Matlab, 02, Pliego Prescripciones Técnicas

sp, 2023-06, 19, Matlab, 03, Memoria Justificativa

sp, 2023-06, 19, Matlab, 04, Aprobación expediente y Autorización gasto

sp, 2023-06, 19, Matlab, 05, Cláusulas administrativas

2023-07, 19, Matlab o Equivalente, Mesa de contratación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

Matlab

Subministración de licenzas de dereito de uso de Software Matlab ou equivalente

CX-23-01

Deserta

Data de publicación:

23/06/2023

Data de peche:

28/07/2023

#
Datos
Descrición
1
Expediente
CX-23-01
2
Organo de Contratación:
Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3
Estado da Licitación:
Resolta – Deserta
4
Obxecto do contrato:
Subministración de licenzas de dereito de uso de Software Matlab ou equivalente.
5
Orzamento base de licitación sen impostos:
341.300,39 Euros
6
Valor estimado do contrato:
341.300,39 Euros
7
Tipo de Contrato:
Subministracións
8
Código CPV:
48000000 – Paquetes de software e sistemas de información.
9
Lugar de Execución:
España – A Coruña
10
Procedemento de contratación:
Aberto

2023-06, 19, Matlab, Portal, Anuncio de adxudicación (Deserta)

2023-06, 23, Matlab, Portal.
Anuncio de licitación.

Documentación Prego (Versión Galego)

gl, 2023-06, 19, Matlab, 01, Acordo de inicio do exp. de contratación

gl, 2023-06, 19, Matlab, 02, Prego Prescricions Técnicas

gl, 2023-06, 19, Matlab, 03, Memoria Xustificativa

gl, 2023-06, 19, Matlab, 04, Aprobación expediente e Autorización gasto

gl, 2023-06, 19, Matlab, 05, Cláusulas administrativas

2023-07, 19, Matlab ou Equivalente, Mesa de contratación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

Documentación Pregos (Versión Castelán)

gl, 2023-06, 19, Matlab, 01, Acordo de inicio do expt de contratación

sp, 2023-06, 19, Matlab, 02, Pliego Prescripciones Técnicas

sp, 2023-06, 19, Matlab, 03, Memoria Justificativa

sp, 2023-06, 19, Matlab, 04, Aprobación expediente y Autorización gasto

sp, 2023-06, 19, Matlab, 05, Cláusulas administrativas

2023-07, 19, Matlab o Equivalente, Mesa de contratación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

Scroll ao inicio