Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

PC. Ex. Adxudicados 2023

2023

Expedientes

Subministración de licenzas de dereito de uso de Software Matlab ou equivalente.

Desierta

#
Datos
Descrición
1
Expediente
CX-23-01
2
Organo de Contratación:
Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3
Estado da Licitación:
Resolta – Deserta
4
Obxecto do contrato:
Subministración de licenzas de dereito de uso de Software Matlab ou equivalente.
5
Orzamento base de licitación sen impostos:
341.300,39 Euros
6
Valor estimado do contrato:
341.300,39 Euros
7
Tipo de Contrato:
Subministracións
8
Código CPV:
48000000 – Paquetes de software e sistemas de información.
9
Lugar de Execución:
España – A Coruña
10
Procedemento de contratación:
Aberto
2023-06, 19, Matlab, Portal, Anuncio de adjudicación (Desierta)

Documentación Prego (Versión Galego)

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, 01, Gl, Acordo de Inicio de Expediente

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, 02, GL, Aprobación de Expediente

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, 03, GL, Memoria Xustificativa

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, 04, GL, Prego de Cláusulas Administrativas

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, GL, Prego de Prescripcións Técnicas

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, 06, XX, Anexo.xlsx

2021-02, 11, SPSS, 10, GL, Mesa de Contratación

Documentación Prego (Versión Castelán)

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, 01, SP, Acuerdo de Inicio de Expediente

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, 02, SP, Aprobación de Expediente

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, SP, Memoria Justificativa

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, 04, SP, Pliego de Cláusulas Administrativas

2021-02, 11, SPSS, 05, SP, Pliego de Prescripciones Técnicas

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, 06, XX, Anexo.xlsx

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, 10, SP, Mesa de Contratación

Scroll ao inicio