Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

11a2, CG. Membros

Consello de Goberno

O Consello de Goberno é o órgano superior de goberno do consorcio, e está formado por tres representantes de cada unha das entidades consorciadas

Composición actual

D. Antonio López Díaz

Presidente

Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

Dna. María Jesús Grela Barreiro

Secretaria

Xerenta da Universidade de A Coruña

Representantes da Universidade da Coruña

D. Ricardo Cao Abad

Reitor Universidade de A Coruña

Dna. María Jesús Grela Barreiro

Xerenta da Universidade de A Coruña

D. Carlos José Escudero Cascón

Adxunto para Tecnoloxías da Información

Representantes da Universidade de Santiago de Compostela

D. Antonio López Díaz

Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

D. Gumersindo Feijoo Costa

Vicerreitor de Planificación e Proxección Estratéxica

D. Javier Ferreira Fernández

Xerente da Universidade de Santiago de Compostela

Representantes da Universidade de Vigo

D. Manuel Joaquín Reigosa Roger

Reitor Universidade de Vigo

                                                             

Vicerreitor de Planificación e Sustentabilidade

Dna. Yolanda Lesmes Romero

Xerenta da Universidade de Vigo

Scroll ao inicio