Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

Equipo

Organización e persoal

Equipo de dirección e xestión

30-08-2022_21-12-49
D. Manuel Mosquera Viso
Xerente
Loli
Dna. María Dolores Abilleira Pérez
Administración

Programa Xuventude Mentoring

Entidades Promotoras

Equipo de coordinación e apoio administrativo

D. Rafael Rodríguez Gayoso

Coordinación TIC

Dna. Ana Díaz Losada

Soporte e Administración

Equipo de Titoras da oficina da Coruña

Dna. Carmen
Patiño García

Dna. María Luisa
Campos Fariñas

Equipo de Titoras da oficina de Santiago de Compostela

D. Francisco José
Abuín García

Dna. Cristina
Cabo Gómez

Dna. Alba
Vázquez Hermida

Equipo de Titoras da oficina de Vigo

Dna. Yésica
Gutiérrez González

Dna. Iria
Castellanos Alonso

Dna. Ana
Agrelo Rey

Scroll ao inicio