Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

CO. Conv. 2013

Convocatorias Prazas Temporais do 2013

Procesos selectivos para a cobertura de postos temporiais de:

Coordinador da Oficina de Software Libre do CIXUG

2013-04, 30, Coordinador, Edito

2013-03, 22, Aviso nova convocatoria

2013-04, 09, Coordinador, Lista Preliminar

2013-04, 15, Coordinador, Lista Definitiva e Valoración

2013-04, 23, Coordinador, Lista Definitiva e Valoración (Alegacións)

2013-04, 25, Coordinador, Lista Preliminar Fase 2, Entrevista

Persoal Informático para a Oficina de Software Libre do CIXUG na Universidade da Coruña

2013-04, 30, Técnico na UDC, Edito

2013-03, 22, Aviso nova convocatoria

2013-04, 09, Técnico na UDC, Lista Preliminar

2013-04, 15, Técnico na UDC, Lista Definitiva e Valoración

2013-04, 23, Técnico na UDC, Lista Definitiva e Valoración (Alegacións)

2013-04, 25, Técnico na UDC, Lista Preliminar Fase 2, Entrevista

Persoal Informático para a Oficina de Software Libre do CIXUG na Universidade de Santiago de Compostela

2013-04, 30, Técnico na USC, Edito

2013-03, 22, Aviso nova convocatoria

2013-04, 09, Técnico na USC, Lista Preliminar

2013-04, 15, Técnico na USC, Lista Definitiva e Valoración

2013-04, 23, Técnico na USC, Lista Definitiva e Valoración (Alegacións)

2013-04, 25, Técnico na USC, Lista Preliminar Fase 2, Entrevista

Persoal Informático para a Oficina de Software Libre do CIXUG na Universidade de Vigo

2013-04, 30, Técnico na UVI, Edito

2013-03, 22, Aviso nova convocatoria

2013-04, 09, Técnico na UVI, Lista Preliminar

2013-04, 15, Técnico na UVI, Lista Definitiva e Valoración

2013-04, 23, Técnico na UVI, Lista Definitiva e Valoración (Alegacións)

2013-04, 25, Técnico na UVI, Lista Preliminar Fase 2, Entrevista

Scroll ao inicio