Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

SR, Sw antiplaxio

Solicitude de conta para ingresar a Turnitin

Este servizo é, exclusivamente, para o persoal docente e de investigación (PDI) ou persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema Universitario Galego
Correos dos dominios udc.es/udc.gal, usc.es/usc.gal, uvigo.es/uvigo.gal para PDI ou PAS
Favor repetir o seu correo electrónico para validación
Scroll to Top