Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

314, Turnitin, Proc. Subida Documentos (Novo)

Documentos a procesar

Procedemento de subida de documentos
(Novo procedemento) 03/10/2023

Para instructores / PDI / PAS

 • Escoller a clase onde se quere incorporar un documento
 • Anotar o “Número de la Clase” (39192121 no exemplo)
 • Ir a “Editar” para identificar cal é a clave de entrada á clase
 • Anotar a “Clave de inscripción”: (No exemplo: “1234”)
 • O instructor ten que modificar un parámetro no exercicio onde quere subir o documento.
 • Na columna “Acciones”, seleccionar “Más acciones” y ubicar la opción “Editar configuración”.
 • Este paso faise soamente unha vez antes de querer subir varios documentos. 
 • Para poder subir varios documentos no mesmo exercicio o instrutor debe ir á seleccionar “Configuración opcional”.
 • Baixar ata a opción: “Generar Reportes de Similitud para entregas de los estudiantes” e seleccionar “
  Inmediatamente (puede reescribir los informes hasta la fecha límite de entrega)”.
 • Esta opción permitirá subir varios documentos co mesmo rol de estudante nun único exercicio. 
 • Agora, o instructor ten que cambiar o seu perfil a “Estudiante”.
 • Ir á opción de menú “Inscribirse en una clase”
 • Incorporar tanto o dato do número de clase como da contrasinal.
 • O instrutor xa terá acceso á clase como estudante:
 • Si pincha sobre o nome da clase apareceralle a seguinte imaxe cos datos dos exercicios que están asociados a esa clase:
 • Se agora pincha sobre a opción “Enviar” poderá subir o documento como o facía antes como instrutor
 • Para revisar o resultado do proceso de identificación de similitudes debe cambiar na opción de menú “Estudiante” de novo a “Instrutor”.
Scroll ao inicio