Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

230115, CXG, Curso Máxima
230115
1ra Edición
Máxima: Software de Cálculo Simbólico e Álxebra Computacional

Horas:

20 horas

Financiación:

Aporte Universidades

Destinatarios:

Persoal PDI

Prazas

PAS

PDI

10

PAS

PDI

10

PAS

PDI

10

Datas, Horarios e Sesións

Data Inicio

02/10/2023

Data Peche

03/11/2023

Tipos Formación

Formación Online

Datas e horarios

Non procede

Número Webinars

Enlace ao curso

Enlace non requirido ou non creado o curso na plataforma de formación.

Necesidades, prerrequisitos e inf. xeral

Necesidades a cubrir

Formar aos participantes no tratamento simbólico e resolución de polinomios, matrices, funcións, manexo de gráficos, derivación, integración e, polo xeral, obteción dos coñecementos e destrezas dos procesos relacionados co cálculo simbólico e a álxebra computacional a traverso do software libre Maxima e do seu contorno gráfico wxMaxima.

Prerrequisitos

Coñecementos básicos en álxebra e informática.

Carácter

Formación en liña a través da Aula virtual do CIXUG: https://formar.cixug.es/

Medios necesarios

Un ordenador con acceso a internet

Datos persoal Formador e Titor

Persoal formador

Miguel Ángel Rodríguez Muíños

Empresa contratada

Miguel Ángel Rodríguez Muíños

Titor

CIXUG

Descrición

Maxima é un sistema de álxebra computacional, escrito en lenguaxe Lisp e publicado baixo licenza libre de GNU GPL, que se usa para a manipulación de expresións simbólicas e numéricas, incluíndo diferenciación, integración, expansión en series de Taylor, transformadas de Laplace, ecuacións diferenciais ordinarias, sistemas de ecuacións lineais, vectores, matrices e tensores. Maxima produce resultados de alta precisión usando fraccións exactas, números enteros de precisión arbitraria e números de coma flotante con precisión variable. Adicionalmente pode facer gráficas de funcións e datos en dúas e tres dimensións.

Competencias a desenvolver

 1. Familiarizarse co manexo do software libre Maxima.
 2. Familiarizarse co manexo do contorno gráfico de usuario wxMaxima.
 3. Aprender a manexar números e a realizar operacións con eles, así como a creación e manexo
  de estructuras de datos.
 4. Coñecer e realizar transformacións alxebraicas, resolución de ecuacións, matrices, derivadas,
  integrales
 5. Realización de graficos en 2D e 3D
 6. Adquirir coñecementos de manexo de Probabilidade Estatística con Maxima
 7. Adquirir coñecementos básicos de programación con Maxima

Metodoloxía

Cada un dos temas consta dunha parte teórica, con documentación e videos explicaticos,e dunha parte práctica, con resolución de exercicios avaliables. Ademáis a plataforma mide o tempo de conexión de cada participante, criterio a ter en conta á hora da avaliación final.

A plataforma tamen conta cunha sistema de mensaxería e foros cos que poñerse en contacto co formador para plantexar todas as dúbidas.

Temario

1. Introdución a Maxima
 • Qué é Maxima?
 • Instalación
 • O manexo de wxMaxima
 • Axuda e documentación
2. Números, operacións e estructuras de datos

 

3. Álxebra
 • Matrices
 • Polinomios e Ecuacións
4. Cálculo
 • Funcións
 • Derivadas
 • Integrales
5. Gráficos

 

6. Probabilidade e Estatística
7. Programación
Scroll ao inicio