Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

PC. Files Awarded 2019-

2012 – 2019

Files

Campus Móbil

For the contracting of the Campus Móbil application, generic backend and notification application for University Management of students, PDI and PAS of the Universities that make up the Galician Interuniversity System.

#DatosDescrición
1Expediente:    XU01/2015
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:Para a contratación da aplicación Campus Móbil, Backend xenérico e aplicación de notificacións para Xestión Universitaria do alumnado, PDI e PAS das Universidades que conforman o Sistema Interuniversitario Galego
5Orzo base de licitación sen impostos:24.800,00 Euros
6Valor estimado do contrato:24.800,00 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:72422000-4 Servicios de desarrollo de aplicaciones servidor en Internet o intranet
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Ordinaria
11Empresa adxudicataria:Balidea Consulting & Programming, S.L.
12Valor adxudicado (Sen IVE):24.506,80 Euros
13Data de adxudicación: 22 de outubro do 2015
2015-11, 16, Campus Móbil Contract

2015-07, 20, Campus Móbil, 01, Administrative Clauses

2015-07, 20, Campus Móbil, 02, Sheet of Technical Specifications

2015-10, 21, MC, MC, Mobile Campus, Elevation, Contracting Body, Signed

2015-10, 22, XU01-II-2015 Notification Letter, Adjudication, Balidea, Signed

SUXI/XC, Ver. 3.00

For the contracting of the development of the functional improvements required in the University Research Management System – Researcher Registration (SUXI-XC) – Version 3.00

#DatosDescrición
1Expediente:    PA01/2012
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:Para a contratación do desenvolvemento das melloras funcionais requiridas no Sistema Universitario de Xestión da Investigación - Rexistro de Investigadores (SUXI-XC) - Versión 3.00
5Orzo base de licitación sen impostos:68.000,00 Euros
6Valor estimado do contrato:68.000,00 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:72422000-4 Servicios de desarrollo de aplicaciones servidor en Internet o intranet
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Ordinaria
11Empresa adxudicataria:Indra Sistemas, S.A.
12Valor adxudicado (Sen IVE):54.400,00 Euros
13Data de adxudicación: 17 de outubro de 2012
2012-12, 17, SUXI-RI 300, Indra, Contract

2012-09, 19, SUXI300, Act, 4ta R. MC, PA01-2012

2012-10, 16, SUXI300, Act, 5ta R. MC, PA01-2012

2012-10, 16, PA01-2012, Elevacion mesa contratacion, Hiring body

2012-10, 17, PA01-2012 Notification Letters, Awarding, Indra

Documentation sheet

2012-07, 11, PCA SUXI-RI_300, Body

2012-07, 11, PCA SUXI-RI_300, PPT, Annex I

2012-07, 11, PCA SUXI-RI_300, Annex_II

2012-07, 11, PCA SUXI-RI_300, Annex_VI, Technical Architecture

Scroll to Top