Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

Catálogo de Cursos

220032
1ra Edición
LPIC-1 v5.0: Linux Administrator (101 y 102) – Administración SO Linux

Horas:

140 horas

Financiación:

Aporte Universidades

Destinatarios:

Persoal TIC

Prazas

PAS

4

PDI

0

PAS

4

PDI

0

PAS

4

PDI

0

Datas, Horarios e Sesións

Data Inicio

10/03/2022

Data Peche

16/06/2022

Tipos Formación

Formación Online
Aula virtual (Webinars)

Datas e horarios

Xoves, 18:30 a 20:00

Número Webinars

14

Enlace ao curso

Enlace non requirido ou non creado o curso na plataforma de formación.

Necesidades, prerrequisitos e inf. xeral

Necesidades a cubrir

O curso está orientado a todas aquelas persoas que desexen iniciar a súa carreira no ámbito da Administración de Sistemas Linux.

Prerrequisitos

Non son necesarios requisitos previos para iniciar o curso, recomendable ter coñecementos básicos de informática a nivel de sistemas operativos.

Carácter

Formación en liña a través da Plataforma e-learning do PUE de dito curso. Haberá 14 sesións webinar como complemento á formación.

Medios necesarios

Ordenador con sistema operativo Linux e acceso a internet.

Datos persoal Formador e Titor

Persoal formador

Xabier Campos

Empresa contratada

Proyecto Universidad Empresa, SL (PUE)

Titor

Manuel Mosquera

Descrición

O presente curso, impartido en formato online, ten unha orientación de aprendizaxe basado na práctica, o curso proporcionará ao estudante acceso a ferramentas mediante as que levará a cabo multitude de laboratorios y escenarios reais que se propoñen ao longo da formación, tanto con distribucións basadas en Debian, como en RedHat.
O curso inclúe 14 sesións webinar, en castelán, como complemento á formación. Nelas, o instructor impartirá os aspectos máis importantes de cada capítulo, proporá distintos escenarios, e resolverá as dudas plantexadas. As webinars tamén estarán dispoñibles na plataforma e-learning, para que poidan ser visualizadas por aqueles que non poidan asistir en directo.

Competencias a desenvolver

Ao finalizar o curso, os asistentes adquirirán competencias profesionais para o desenrolo de labores de mantemento dende a liña de comandos, instalación e configuración dun equipo Linux e configuración de funcionalidades de rede básicas.

Metodoloxía

Curso impartido en modalidade online, baseada na preparación e no estudo persoal "ao teu ritmo" có apoio e soporte do instrutor.
Impártense 14 sesións webinar en directo, con una duración de 1:30h por sesión. Estas con opción de interactuar có docente y expoñer dúbidas de forma interactiva. Estas sesións grávanse e, unha vez finalizada cada sesión, se poñen a disposición dos participantes del curso para a súa visualización en diferido.
Alumno titorizado durante os 5 meses de acceso por un instrutor
Ofrecese ademais, o acceso gratuíto en formato self-study ao curso online Linux Essentials

Temario

Módulo 1. LPI 101- General Linux Part 1

1. Arquitectura do sistema

1.1 Selección e configuración do hardware

1.2 Arranque do sistema

1.3 Cambiar de nivel de execución / obxectivo de arranque e apagar ou reiniciar o sistema

2. Instalación de Linux e Xestión de paquetes

2.1 Deseño do esquema de particionado do disco duro

2.2 Instalación dun xestor de arranque

2.3 Xestión de librerías compartidas

2.4 Xestión de paquetes Debian

2.5 Xestión de paquetes RPM e YUM

2.6 Virtualización en Linux

3. Comandos GNU e UNIX

3.1 Uso da liña de comandos

3.2 Procesamento de secuencias de texto usando filtros

3.3 Xestión básica de ficheiros

3.4 Uso de Streams, pipes e redirecciones

3.5 Creación, monitorización y eliminación de procesos

3.6 Modificación das prioridades de execución de procesos

3.7 Procura de ficheiros de texto mediante o uso de expresións regulares

3.8 Operacións de edición básica de arquivos

4. Dispositivos, Sistemas de Arquivos de Linux e Xerarquía Estándar do Sistema de ficheiros

4.1 Creación de particións e sistemas de arquivos

4.2 Mantemento da integridade do sistema de arquivos

4.3 Montaxe e desmontaxe de sistemas de arquivos

4.4 Xestión de permisos e propiedade de arquivos

4.5 Creación e modificación de enlaces simbólicos e duros

4.6 Procura de ficheiros do sistema e colocación na súa correcta localización

Módulo 2. LPI 102- General Linux Part 2

1. Shells e Shell Scripting

1.1 Personalización e uso do intérprete de comandos

1.2 Personalización e creación de scripts simples

2. Interfaces de Usuario e Escritorios

2.1 Instalación e configuración de X11

2.2 Interface gráfica

2.3 Accesibilidade

3. Tarefas Administrativas

3.1 Xestión de contas de usuarios e grupos e arquivos relacionados

3.2 Automatización das tarefas de administración do sistema mediante a planificación de traballos

3.3 Localización e internacionalización

4. Servicios esenciais do sistema

4.1 Mantemento da hora do sistema

4.2 Logs do sistema

4.3 Fundamentos do axente de transferencia de correo (MTA)

4.4 Impresión e xestión de impresoras

5. Fundamentos de redes

5.1 Coñecementos básicos dos protocolos da internet

5.2 Configuración básica da rede

5.3 Detección de problemas da rede

5.4 Configuración dun cliente DNS

6. Seguridade

6.1 Realización de tarefas de xestión de seguridade do sistema

6.2 Configuración da seguridade dun host

6.3 Protección de datos mediante encriptación

Scroll to Top