Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

Catálogo de Cursos

220044
1ra Edición
AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals

Horas:

6 horas

Financiación:

Aporte Universidades

Destinatarios:

Persoal TIC

Prazas

PAS

8

PDI

0

PAS

4

PDI

0

PAS

4

PDI

0

Datas, Horarios e Sesións

Data Inicio

29/04/2022

Data Peche

29/04/2022

Tipos Formación

Aula virtual (Webinars)

Datas e horarios

Venres, 09:00 a 15:00

Número Webinars

1

Enlace ao curso

Enlace non requirido ou non creado o curso na plataforma de formación.

Necesidades, prerrequisitos e inf. xeral

Necesidades a cubrir

Este curso está dirixido a un público xeral, tanto a perfís técnicos como a xerentes de programas e vendas técnicas con antecedentes xerais de TI, interesados en adquirir coñecementos básicos en Microsoft Azure e en obter a certificación Microsoft Certified: Azure Fundamentals.

Prerrequisitos

Non hay requisitos previos para a realización de este curso.

Carácter

1 sesión de 6 horas en modalidade Live Virtual Class.

Medios necesarios

Un ordenador con acceso a Internet

Datos persoal Formador e Titor

Persoal formador

x definir

Empresa contratada

Proyecto Universidad Empresa, S.L. (PUE)

Titor

CIXUG

Descrición

Este curso proporcionará ao alumno o coñecemento básico dos servizos da nube e como eses servizos son proporcionados con Microsoft Azure, un primeiro paso a realizar de cara a encarar con firmeza e seguridade os seguintes cursos da plataforma.

O curso cubrirá conceptos xerais de computación na nube así como os seus modelos e servizos en nube pública, privada e híbrida. Ademais trataranse conceptos como a infraestrutura como servizo (IaaS), a plataforma como servizo (PaaS) e o software como servizo (SaaS).

Tamén se abarcarán servizos e solucións básicas de Azure que representen un alicerce indispensable da plataforma, tratando tamén temas relacionados coa seguridade, privacidade e o cumprimento normativo (compliance). Finalmente, o alumno aprenderá sobre contidos como o pricing e os servizos de soporte dispoñibles con Azure.

Competencias a desenvolver

Unha vez finalizado o curso, o alumno adquiriría os seguintes coñecementos:

 • Conceptos xerais da computación na nube.
 • Servizos centrais dispoñibles con Microsoft Azure
 • Seguridade, privacidade e cumprimento normativo de Microsoft Azure
 • Pricing e os modelos de soporte dispoñibles con Microsoft.

Metodoloxía

Curso impartido en formato Live Virtual Class na que o alumno afondará durante 6 horas no coñecemento básico dos servicios da nube ademais de ver cómo eses servicios son proporcionados con Microsoft Azure.

Temario

Módulo 1: Conceptos da nube

 • ¿Por qué usar servicios na nube?
 • Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (PaaS) e Software como servicio (SaaS)
 • Modelos de nube pública, privada e híbrida

Módulo 2: Servicios principias de Azure

 • Compoñentes principais da arquitectura de Azure
 • Servicios e productos principais de Azure
 • Solucións de Azure
 • Ferramentas de administración de Azure

Módulo 3: Seguridade, privacidade, cumplimento normativo e confianza

 • Asegurando a conectividade de rede en Azure
 • Servicios principais de Azure Identify
 • Ferramentas e características de seguridade
 • Metodoloxías de gobernanza de Azure
 • Monitorización e información en Azure
 • Privacidade, cumprimento normativo (compliance) y estándares de protección de datos en Azure

Módulo 4: Prezos e soporte Azure

 • Suscripcións de Azure
 • Planificación e xestión de costes
 • Opcións de soporte dispoñibles con Azure
 • Ciclo de vida dun servizo en Azure

 

Scroll to Top