Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

220049, MS, Azure Administrator
220049
1ra Edición
AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Horas:

30 horas

Financiación:

Aporte Universidades

Destinatarios:

Persoal TIC

Prazas

PAS

4

PDI

0

PAS

2

PDI

0

PAS

2

PDI

0

Datas, Horarios e Sesións

Data Inicio

23/05/2022

Data Peche

27/05/2022

Tipos Formación

Aula virtual (Webinars)

Datas e horarios

Luns, 09:00 a 15:00
Martes, 09:00 a 15:00
Mércores, 09:00 a 15:00
Xoves, 09:00 a 15:00
Venres, 09:00 a 15:00

Número Webinars

5

Enlace ao curso

Enlace non requirido ou non creado o curso na plataforma de formación.

Necesidades, prerrequisitos e inf. xeral

Necesidades a cubrir

O presente curso está dirixido a alumnos que teñan experiencia en sistemas operativos, virtualización, infraestrutura na nube, estruturas de almacenamento e redes.

Prerrequisitos

Ter cursado AZ-900: Microdoft: Azure Fundamentals. Posuír coñecementos previos sobre os seguintes conceptos: Tecnoloxías de virtualización como máquinas virtuais, redes virtuais e discos duros virtuais, configuración da rede incluíndo TCP / IP, sistema de nomes de dominio (DNS), redes privadas virtuais (VPN), firewalls e tecnoloxías de cifrado, Active Directory incluíndo dominios, controladores de dominio, replicación, protocolo Kerberos e Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) e capacidade de adaptación e recuperación ante desastres incluíndo as operacións de copia de seguridade e restauración.

Carácter

5 sesións de 6 horas en modalidade Live Virtual Class.

Medios necesarios

Un ordenador con conexión a Internet

Datos persoal Formador e Titor

Persoal formador

x definir

Empresa contratada

Proyecto Universidad Empresa, S.L. (PUE)

Titor

CIXUG

Descrición

O presente curso oficial de Microsoft ensina aos profesionais do TIC como administrar as súas subscricións de Azure, protexer identidades, administrar a infraestrutura, configurar redes virtuais, conectar Azure e sitios on-premise, administrar o tráfico de rede, implementar solucións de almacenamento, crear e escalar máquinas virtuais, implementar aplicacións web e colectores, facer copias de seguridade e compartir datos e monitorizar solucións.

Os administradores de Azure xestionan os servizos na nube que abarcan as competencias de almacenamento, redes e computación na nube cun profundo coñecemento de cada servizo ao longo de todo o ciclo de vida dun servizo IT. Reciben as solicitudes dos usuarios finais para novas aplicacións na nube e fan recomendacións sobre os servizos que se deben utilizar para optimizar o rendemento e o escalado, así como realizar provisionado, dimensionado e monitorear e axustar segundo sexa necesario.

Competencias a desenvolver

Unha vez finalizado o curso, o alumno adquiriría os seguintes coñecementos/habilidades:

 • Protexer identidades con Azure Active Directory e implementar usuarios e grupos.
 • Administrar as súas subscricións e contas, implementar políticas de Azure e usar o control de acceso baseado en roles.
 • Ferramentas que usa un administrador de Azure para administrar unha infraestrutura: Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI e Resource Manager.
 • Conceptos básicos de redes virtuais como redes virtuais e subredes, direccionamiento IP, grupos de seguridade de rede, Azure Firewall e Azure DNS.
 • Características de conectividad entre sitios: VNet Peering, Virtual Network Gateways e Site-to-Site Connections.
 • Estratexias de tráfico de rede: Enrutamiento de rede e os puntos finais de servizo, Azure Loade Balancer, Azure Application Gateway e Traffic Manager.
 • Características básicas de almacenamento: Contas de almacenamento, blob storage, arquivos de Azure e sincronización de arquivos, seguridade de almacenamento e as ferramentas de almacenamento.
 • Máquinas virtuais de Azure: Planificación, creación, dispoñibilidade e extensións.
 • Administrar funcións informáticas serverless: Azure App Service, Azure Container Instances e Kubernetes.
 • Realizar copias de seguridade de arquivos e cartafoles, e copias de seguridade de máquinas virtuais.
 • Monitorizar unha infraestrutura de Azure: Azure Monitor, alertas e análises de rexistros.

Metodoloxía

Curso de 30 horas impartido en formato Live Virtual Class no que se afondará na xestión dos servicios na nube que abarcan as competencias de almacenamento, redes e computación na nube cun profundo coñecemento de cada servizo ao longo de todo o ciclo de vida dun servizo IT

Temario

Módulo 1: Identidade

 • Azure Active Directory
 • Usuarios y grupos

Laboratorio: Administrar identidades de Azure Active Directory

Módulo 2: Gobernanza e cumprimento normativo (compliance)

 • Subscricións e contas
 • Políticas de Azure
 • Control de acceso baseado en roles (RBAC)

Laboratorio: Administrar subscripcións e RBAC

Laboratorio: Administrar a gobernanza a través das políticas de Azure

Módulo 3: Administración de Azure

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal e Cloud Shell
 • Azure PowerShell e CLI
 • Plantillas ARM

Laboratorio: Administrar recursos de Azure mediante Azure Portal

Laboratorio: Administrar recursos de Azure mediante plantillas ARM

Laboratorio: Administrar recursos de Azure mediante Azure PowerShell

Laboratorio: Administrar recursos de Azure mediante Azure CLI

Módulo 4: Redes virtuais

 • Redes virtuais
 • Direccionamento IP
 • Grupos de seguridade de rede
 • Azure Firewall
 • Azure DNS

Laboratorio: Implementar redes virtuais

Módulo 5: Conectividade entre sitios

 • VNet Peering
 • Conexións gateway VPN
 • ExpressRoute e WAN virtual

Laboratorio: Implementar a conectividade entre sitios

Módulo 6: Xestión do tráfico de rede

 • Enrutamento de rede y endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway

Laboratorio: Implementar Traffic Mangement

Módulo 7: Azure Storage

 • Contas Storage
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files e File Sync
 • Xestión de Storage

Laboratorio: Administrar Azure Storage

Módulo 8: Máquinas virtuais (VM) de Azure

 • Planificación de VMs
 • Creación de VMs
 • Dispoñibilidade de VMs
 • Extensións VMs

Laboratorio: Administrar VMs

Módulo 9: Computación serverless

 • Azure App: Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Services

Laboratorio: Implementar Web Apps

Laboratorio: Implementar Azure Container Instances

Laboratorio: Implementar Azure Kubernetes Service

Módulo 10: Protección de datos

 • Copias de seguridade de arquivos e carpetas
 • Copias de seguridade de máquinas virtuais

Laboratorio: Implementar a protección de datos

Módulo 11: Monitorización

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher

Laboratorio: Implementación da monitorización

Scroll ao inicio