Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

220042, OSL,Trucos e Boas Prácticas, Óscar
220042
1ra Edición
Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais
Amtega, Nuevo

Horas:

24 horas

Financiación:

Convenio Amtega

Destinatarios:

Persoal PAS, Persoal PDI

Prazas

PAS

10

PDI

0

PAS

5

PDI

5

PAS

5

PDI

5

Datas, Horarios e Sesións

Data Inicio

30/05/2022

Data Peche

30/06/2022

Tipos Formación

Formación Online
Aula virtual (Webinars)

Datas e horarios

Martes, 20:15 a 21:15
Mércores, 11:30 a 12:30
Xoves, 11:30 a 12:30

Número Webinars

4

Necesidades, prerrequisitos e inf. xeral

Necesidades a cubrir

Amosar ao alumno trucos, e boas prácticas á hora de traballar e crear documentos de texto, para un entorno acedémico, universitario e profesional.

Prerrequisitos

Habilidades ofimáticas básicas: uso básico de procesadores de texto ou follas de cálculo, xestión de ficheiros (copiar, mover, borrar, ...) e interacción básica con calquera sistema operativo.

Carácter

Formación en liña a través da Aula virtual do CIXUG: https://formar.cixug.es/

Medios necesarios

Un ordenador con acceso a Internet.

Datos persoal Formador e Titor

Persoal formador

Óscar Fernández Carballo

Empresa contratada

Titor

CIXUG

Descrición

LibreOffice e OpenOffice son proxectos licenciados en software libre, e están dispoñibles de balde para seren descargados en varias plataformas. Neste curso poderás atopar apuntes, vídeos e exercicios para aprender a dominar edición de documentos de texto.

Competencias a desenvolver

 1. Suites Ofimáticas
 2. Atallos de teclado
 3. Creación de documentos enriquecidos
 4. Personalizar LibreOffice
 5. Extensións

Metodoloxía

Cada un dos temas consta dunha parte teórica, onde se detallan os procedementos para traballar coas diferentes opcións de Writer. Ao final de cada tema hai unha proba de autoavaliación.
A plataforma mide o tempo de conexión de cada participante, criterio que se terá en conta:

 • Participación (10 horas de conexión como mínimo)
 • Avaliación continua mediante: probas, consulta en foros etc...
 • Posibilidade dunha proba final

Realizaranse 4 videoconferencias voluntarias de aproximadamente 1 hora de duración, a través da plataforma Zoom, nas que plantexar e solucionar dúbidas así como outros aspectos e dinámicas.

Temario

Introducción (3 horas)

 • Software Libre e software non libre
 • Cultura Libre e Creative Commons
 • Obter recursos libres
 • Formatos estándares
 • Ofimática: paquetes ofimáticos
  1. Suites ofimáticas
  2. Apache OpenOffice/LibreOffice
  3. Versións e diferencias
  4. Obtención e descarga
 • Contorna de traballo do Sistema Operativo
  1. Execución eficiente de aplicacións
  2. Atallos de teclado comúns
  3. Manexo e colocación eficiente de fiestras
  4. Xestión de procesos
  5. Monitorización e control de procesos

Creación dixital de documentos enriquecidos (14 horas)

 • Estilos e formatado
 • Modelos
 • Tipografías e fontes libres
 • Referencias bibliográficas
 • Exportar a PDF de calidade
 • Trucos e boas costumes
  1. Barra de estado
  2. Vistas do documento
  3. Navegación rápida polo documento
  4. Seleccións non consecutivas
  5. Pegado especial
  6. Atopar e substituír avanzado
  7. Separación Silábica
  8. Comentarios
  9. Índices automáticos
  10. Numeración de capítulos
  11. Campos de entrada
  12. Xestión da bibliografía
  13. Notación científica-matemática
  14. Control de versións
  15. Edición colaborativa
  16. Asinado dixital de documentos

Configuración e personalización de LibreOffice (2 horas)

 • Configuración
  1. Opcións xerais
  2. Opcións de Carga e Gardado
  3. Opcións de Idioma
  4. Autocorrección e autocompletado
 • Personalizar
  1. Atallos de teclado
  2. Menús
  3. Barras de ferramentas

Extensións (1 hora)

 • Descarga de extensións
 • Xestor de extensións
 • Extensións engadidas por defecto
 • Máis extensións
Scroll ao inicio