Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

220023, OSL, RCommander, Miguel A. Rodríguez
220023
1ra Edición
Análise estatística con RCommander
Amtega, Nuevo

Horas:

24 horas

Financiación:

Convenio Amtega

Destinatarios:

Persoal PAS, Persoal PDI

Prazas

PAS

0

PDI

10

PAS

5

PDI

5

PAS

5

PDI

5

Datas, Horarios e Sesións

Data Inicio

23/05/2022

Data Peche

23/06/2022

Tipos Formación

Formación Online
Aula virtual (Webinars)

Datas e horarios

Mércores, 18:00 a 19:00

Número Webinars

4

Necesidades, prerrequisitos e inf. xeral

Necesidades a cubrir

Formar aos participantes no manexo da linguaxe estatística R, a través do seu entorno gráfico, RCommander.

Prerrequisitos

Coñecementos básicos en estatística e informática.

Carácter

Formación en liña a través da Aula virtual do CIXUG: https://formar.cixug.es/

Medios necesarios

Un ordenador con acceso a Internet.

Datos persoal Formador e Titor

Persoal formador

Miguel Ángel Rodríguez Muíños

Empresa contratada

Titor

CIXUG

Descrición

A linguaxe estatística R, coa súa interface gráfica RCommander, é o software liberado baixo unha licenza libre, referente nos estudos estatísticos e é unha alternativa real ás diferentes solucións privativas para este tipo de estudos. O curso vai desde a instalación de RCommander, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a realización de estudos estatísticos descritivos.

Competencias a desenvolver

1. Realización de estatísticas descritivas
2. Manexo de datos
3. Creación de gráficos
4. Distribucións de probabilidade
5. Inferencia
6. Regresión lineal simple

Metodoloxía

Cada un dos temas consta dunha parte teórica, onde se detallan os procedementos para traballar coas diferentes opcións de RCommander. Ao final de cada tema hai unha proba de autoavaliación. E ao final do curso existe unha proba final.
A plataforma mide o tempo de conexión de cada participante, criterio que será tido en conta á hora da avaliación final:

 • Participación (10 horas de conexión como mínimo) – 10%
 • Probas de autoavaliación por tema – 70%
 • Proba final – 20%

Realizaranse 4 videoconferencias voluntarias de aproximadamente 1 hora de duración, a través da plataforma Teams ou Zoom, nas que plantexar e solucionar dúbidas así como outros aspectos e dinámicas.

Temario

 1. Comezando con R

 2. Instalación

 3. Instalación de paquetes

  • Instalación de paquetes RCommander
 4. Uso de RCommander

  • Menús de RCommander
 5. Manexo de datos

  • Recodificar variables
  • Estudo descritivo de infeccións cirúrxicas
  • Recodificar e filtrar variables
 6. Creación de gráficos

 7. Estatística descritiva

 8. Distribucións de probabilidade

 9. Inferencia

  • Intervalos de confianza
 10. Regresión lineal simple

  • Diagnósticos numéricos
 11. Engadidos no RCommander

Scroll ao inicio