Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

210046, OSL, Octave, Miguel A. Rodríguez
210046
1ra Edición
Iniciación a GNU Octave
Amtega, Nuevo

Horas:

20 horas

Financiación:

Convenio Amtega

Destinatarios:

Persoal PDI

Prazas

PAS

0

PDI

10

PAS

PDI

10

PAS

0

PDI

10

Datas, Horarios e Sesións

Data Inicio

01/06/2021

Data Peche

30/06/2021

Tipos Formación

Formación Online

Datas e horarios

Pendente.

Número Webinars

Necesidades, prerrequisitos e inf. xeral

Necesidades a cubrir

Formar aos participantes no manexo da ferramenta de cálculo numérico GNU Octave.

Prerrequisitos

Coñecementos básicos en informática.

Carácter

Formación en liña a través da Aula virtual do CIXUG: https://formar.cixug.es/

Medios necesarios

Un ordenador con acceso a Internet.

Datos persoal Formador e Titor

Persoal formador

Miguel Ángel Rodríguez Muíños

Empresa contratada

Titor

CIXUG

Descrición

GNU Octave é un software liberado baixo unha licenza libre. Considérase unha alternativa real ás distintas solucións privativas utilizadas na realización de estudos de cálculo numérico. O curso vai dende a instalación de Octave, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a instalación de librerías e complementos.

Competencias a desenvolver

 1. Manexo de datos
 2. Creación de gráficos
 3. Elaboración de scripts
 4. Operacións con ficheiros
 5. Instalación de complementos

Metodoloxía

Cada un dos temas consta dunha parte teórica, onde se detallan os procedementos para traballar coas diferentes opcións de GNU Octave. Ao final de cada tema hai unha proba de autoavaliación. E ao final do curso existe unha proba final.
A plataforma mide o tempo de conexión de cada participante, criterio que será tido en conta á hora da avaliación final:

 • Participación (10 horas de conexión como mínimo) – 10%
 • Probas de autoavaliación por tema – 50%
 • Proba final – 40%

Temario

1. Comezando con GNU Octave

 • Introducción
 • Que é GNU Octave?
 • Instalación

2. Operacións Básicas

 • Tipos de datos
 • Variables
 • Estruturas de datos (matrices e vectores)

3. Programación

 • Condicións, bifurcacións e bucles
 • Funcións e scripts
 • Operacións con ficheiros

4. Gráficos

 • 2D
 • 3D

5. Complementos e librerías

6. GNU Octave Avanzado

Scroll ao inicio