Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

220050, OSL, Octave, Miguel A. Rodríguez
220050
1ra Edición
Iniciación a GNU Octave
Amtega, Nuevo

Horas:

24 horas

Financiación:

Convenio Amtega

Destinatarios:

Persoal PAS, Persoal PDI

Prazas

PAS

0

PDI

10

PAS

5

PDI

5

PAS

5

PDI

5

Datas, Horarios e Sesións

Data Inicio

30/05/2022

Data Peche

30/06/2022

Tipos Formación

Formación Online
Aula virtual (Webinars)

Datas e horarios

Martes, 18:00 a 19:00

Número Webinars

4

Necesidades, prerrequisitos e inf. xeral

Necesidades a cubrir

Formar aos participantes no manexo da ferramenta de cálculo numérico GNU Octave.

Prerrequisitos

Coñecementos básicos en informática.

Carácter

Formación en liña a través da Aula virtual do CIXUG: https://formar.cixug.es/

Medios necesarios

Un ordenador con acceso a Internet.

Datos persoal Formador e Titor

Persoal formador

Miguel Ángel Rodríguez Muíños

Empresa contratada

Titor

CIXUG

Descrición

GNU Octave é un software liberado baixo unha licenza libre. Considérase unha alternativa real ás distintas solucións privativas utilizadas na realización de estudos de cálculo numérico. O curso vai dende a instalación de Octave, ata o manexo de datos, creación de gráficos, ou a instalación de librerías e complementos.

Competencias a desenvolver

1. Manexo de datos
2. Creación de gráficos
3. Elaboración de scripts
4. Operacións con ficheiros
5. Instalación de complementos

Metodoloxía

Cada un dos temas consta dunha parte teórica, onde se detallan os procedementos para traballar coas diferentes opcións de GNU Octave. Ao final de cada tema hai unha proba de autoavaliación. E ao final do curso existe unha proba final.
A plataforma mide o tempo de conexión de cada participante, criterio que será tido en conta á hora da avaliación final:
• Participación (10 horas de conexión como mínimo) – 10%
• Probas de autoavaliación por tema – 60%
• Proba final – 30%
Realizaranse 4 videoconferencias voluntarias de aproximadamente 1 hora de duración, a través da plataforma Zoom, nas que plantexar e solucionar dúbidas así como outros aspectos e dinámicas.

Temario

1. Comezando con GNU Octave

 • Introducción
 • Que é GNU Octave?
 • Instalación

2. Operacións Básicas

 • Tipos de datos
 • Variables
 • Estruturas de datos (matrices e vectores)

3. Programación

 • Condicións, bifurcacións e bucles
 • Funcións e scripts
 • Operacións con ficheiros

4. Gráficos

 • 2D
 • 3D

5. Complementos e librerías

6. GNU Octave Avanzado

Scroll ao inicio