Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

CI.History

Brief history

2006

Creation

Collaboration agreement between the University of Santiago de Compostela and the University of A Coruña  culminated in the constitution of the Consorcio para o desenvolvemento de aplicación universitaria. It was signed in Santiago de Compostela on 24 February 2006 by the Universities of Santiago de Compostela and A Coruña, published on 19 April in the Diario Oficial de Galicia (DOG nº 75).
The University of Santiago de Compostela provides CIXUG with the ownership and the developments of the Academic Management application, Xescampus, for the partners’ use.

2007

UDC installs the Xescampus solution

In 2007, the University of A Coruña installed the Xescampus application on its two campuses: Coruña and Ferrol.

2009

UVI joins CIXUG

On 4 May 2009, the University of Vigo joined CIXUG as a permanent and active member.
The University of Vigo provides CIXUG with the ownership and the developments made in the SUXI Research Management application for the use of the members.

2010

UVI installs the Xescampus solution

In 2010, the University of Vigo installed the Xescampus application on its three campuses: Pontevedra, Ourense and Vigo.

2011

UDC installs the SUXI solution

In 2011, the University of A Coruña installed one of the modules of the SUXI application for the curricular management of researchers (SUXI/XC).
Scroll to Top