Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

CP. Awarded FIles 2020

Files

Provision of deployment licenses and service use of antiplagiarism software

#DatosDescrición
1Expediente:    CX-20-01
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:A subministración de licenzas de despregamento e servizo de uso de software antiplaxio.
5Orzo base de licitación sen impostos:59.625,00 Euros
6Valor estimado do contrato:59.625,00 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:48000000-Paquetes de software e sistemas de información.
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Aberto
2020-08, 05, Announcement of the formalisation of a contract

2020-06, 23, Antiplagiarism, Exclusion resolution

2020-07, 20, Antiplagiarism, Trading Desk/p>

2020-07, 24, Antiplagiarism, Trading Desk Act

2020-07, 28, Antiplagiarism, Award resolution

Documentation Sheet (Galician Version)

2020-03, 04, 01, Agreement to initiate proceedings

2020-03, 04, 02, Document of approval of the dossier

2020-03, 04, 03, SP, Justifying Memorandum

2020-03, 04, 04, Sheet of Administrative Clauses

2020-03, 04, 05, Technical Prescriptions Sheet

2020-03, 04, 06, ANNEX IX Essential

2020-03, 04, 07, ANNEX X Desirables

2020-05, Trading Desk

Documentation Sheet (Spanish Version)

2020-03, 04, 01, Agreement to initiate proceedings

2020-03, 04, 02, Document of approval of the dossier

2020-03, 04, 03, SP, Justifying Memorandum

2020-03, 04, 04, Sheet of Administrative Clauses

2020-03, 04, 05, Technical Prescriptions Sheet

2020-03, 04, 06, ANNEX IX Essential

2020-03, 04, 07, ANNEX X Desirables

2020-05, Trading Desk

MATLAB Software Rights of Use Licensing Sub-Administration or equivalent

#DatosDescrición
1Expediente:    CX-20-02
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:O obxecto do contrato é a subministración de licenzas de dereito de uso de Software MATLAB ou equivalente.
5Orzo base de licitación sen impostos:342.816,72 Euros
6Valor estimado do contrato:342.816,72 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:48000000-Paquetes de software e sistemas de información.
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Aberto
2020-10, 15, SP, Portal, Contract Formalisation Announcement

2020-08, 04, Matlab, Act Contracting Table

2020-08, 05, Matlab, Act Contracting Table

2020-08, 28, Matlab, Act Trading Desk

2020-09, 01, SP, Award resolution

Documentation Sheet (Galician Version)

2020-06, 22, 00, SP, Portal, Tender Notice

2020-06, 22, 01, GL, Agreement to initiate proceedings

2020-06, 22, 02, GL, File Approval

2020-06, 22, 03, GL, Justifying Memorandum

2020-06, 22, 04, GL, Sheet of Administrative Clauses

2020-06, 22, 05, GL, Sheet of Technical Prescriptions

2020-06, 22, 06, XX, Annex

2020-07, 01, GL, Trading Desk

Documentation Sheet (Spanish Version)

2020-06, 22, 00, SP, Portal, Tender Notice

2020-06, 22, 01, SP, Agreement to initiate proceedings

2020-06, 22, 02, SP, File Approval

2020-06, 22, 03, SP, Justifying Memorandum

2020-06, 22, 04, SP, Sheet of Administrative Clauses

2020-06, 22, 05, SP, Sheet of Technical Specifications

2020-06, 22, 06, XX, Annex

2020-07, 01, GL, Trading Desk

Scroll to Top