Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

CP. Files Assigned 2020

Provision of deployment and service licences for the use of anti-plagiarism software.

#DatosDescrición
1Expediente:    CX-20-01
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:A subministración de licenzas de despregamento e servizo de uso de software antiplaxio.
5Orzo base de licitación sen impostos:59.625,00 Euros
6Valor estimado do contrato:59.625,00 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:48000000-Paquetes de software e sistemas de información.
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Aberto
2020-08, 05, Announcement of the conclusion of a contract

2020-06, 23,Antiplagiarism, Resolution of Exclusion

2020-07, 20, Antiplagiarism, Trading desk

2020-07, 24, Antiplagiarism, Trading desk report

2020-07, 28, Antiplagiarism, Contract Resolution

Documentation Sheet (Galician Version)

2020-03, 04, 01, Agreement to initiate proceedings

2020-03, 04, 02, Dossier approval document

2020-03, 04, 03, SP, Justifying memorandum

2020-03, 04, 04, Administrative Clause Specifications

2020-03, 04, 05, Technical Specification Sheet

2020-03, 04, 06, ANNEX IX Essentials

2020-03, 04, 07, ANNEX X Desirable

2020-05, Trading Desk

Documentation Sheet (Spanish Version)

2020-03, 04, 01, Agreement to initiate proceedings

2020-03, 04, 02, Dossier approval document

2020-03, 04, 03, SP, Justifying memorandum

2020-03, 04, 04, Administrative Clause Specifications

2020-03, 04, 05, Technical Specification Sheet

2020-03, 04, 06, ANNEX IX Essentials

2020-03, 04, 07, ANNEX X Desirable

2020-05, Trading Desk

Provision of MATLAB Software Right to Use Licences or equivalent

#DatosDescrición
1Expediente:    CX-20-02
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:O obxecto do contrato é a subministración de licenzas de dereito de uso de Software MATLAB ou equivalente.
5Orzo base de licitación sen impostos:342.816,72 Euros
6Valor estimado do contrato:342.816,72 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:48000000-Paquetes de software e sistemas de información.
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Aberto
2020-10, 15, SP, Portal, Contract Formalization Announcement

2020-08, 04, Matlab, Trading Desk Minutes

2020-08, 05, Matlab, Trading Desk Minutes

2020-08, 28, Matlab, Trading Desk Minutes

2020-09, 01, SP, Award decision

Documentation Sheet (Galician Version)

2020-06, 22, 00, SP, Portal, Tender Announcement

2020-06, 22, 01, GL, File Initiation Agreement

2020-06, 22, 02, GL, File Approval

2020-06, 22, 03, GL, Explanatory Memorandum

2020-06, 22, 04, GL, Specification for Administrative Clauses

2020-06, 22, 05, GL, Specification for Technical Prescriptions

2020-06, 22, 06, XX, Annex

2020-07, 01, GL, Recruitment Board

Documentation Sheet (Spanish Version)

2020-06, 22, 00, SP, Portal, Tender Announcement

2020-06, 22, 01, SP, File initiation agreement

2020-06, 22, 02, SP, File Approval

2020-06, 22, 03, SP, Explanatory Memorandum

2020-06, 22, 04, SP, Sheet of Administrative Clauses

2020-06, 22, 05, SP, Sheet of Technical Prescriptions

2020-06, 22, 06, XX, Annex

2020-07, 01, GL, Recruitment Board

Scroll to Top