Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

220067, OSL, Java: Maven & Spring, Paulino
220067
1ra Edición
Java: Maven e Spring como ferramentas principais para o desenvolvemento
Amtega, Nuevo

Horas:

27 horas

Financiación:

Convenio Amtega

Destinatarios:

Persoal TIC

Prazas

PAS

10

PDI

0

PAS

10

PDI

0

PAS

10

PDI

0

Datas, Horarios e Sesións

Data Inicio

19/09/2022

Data Peche

10/10/2022

Tipos Formación

Aula virtual (Webinars)

Datas e horarios

Luns, 09:00 a 12:00
Martes, 09:00 a 12:00
Mércores, 09:00 a 12:00
Xoves, 09:00 a 12:00
Venres, 09:00 a 12:00

Número Webinars

9

Enlace ao curso

Enlace non requirido ou non creado o curso na plataforma de formación.

Necesidades, prerrequisitos e inf. xeral

Necesidades a cubrir

Formar aos participantes no manexo e programación do Framework Spring Boot en lenguaxe Java

Prerrequisitos

Coñecementos básicos de programación en Java. Coñecementos básicos de programación orientada a obxectos. Coñecementos básicos de acceso e consultas a base de datos Mysql.

Carácter

9 sesións en liña mediante a plataforma Zoom ou Teams, ademais de contidos online a traves da Aula Virtual do CIXUG: https://formar.cixug.es/

Medios necesarios

Un ordenador con acceso a Internet

Datos persoal Formador e Titor

Persoal formador

Paulino Villar Martínez

Empresa contratada

Titor

CIXUG

Descrición

O desenrolo de aplicacións en Java leva anos apoiándose en diferentes ferramentas para xestión e construción de proxectos e distintos frameworks para axudar no proceso de desenrolo, o mantemento y en toda a vida do proxecto.
Unha ferramenta, que leva destacando por encima do resto na última década, para a xestión e construción de proxectos é MAVEN. Neste curso plantearase un desde cero, comentando todas as oportunidades que nos ofrece esta ferramenta e o traballo con distintos repositorios de librerías, externo ou internos.
Un framework consolidado no mundo Java é Spring, que proporciona diferentes librerías para apoiar en todas as capas de desenrolo (vista, modelo, negocio, procesos de almacenado…). Inicialmente empezou como un inxector de dependencias, que permitía realizar a separación por capas do código dunha forma moito más sinxela, hoxe en día dan soporte a multitude de circunstancias distintas, ademais de engadir o traballo con outras librerías externas a Spring dunha forma fácil e sinxela como pode ser CXF, Apache Camel, etc. No curso tocaranse o uso de Spring en cada unha das capas do proxecto, así como a configuración deste.

Competencias a desenvolver

Aprendizaxe para construir un proxecto có framework de Spring en lenguaxa Java

Metodoloxía

Cada un dos temas constará dunha parte teórica, onde se proporcionarán os coñecementos necesarios para abordar unha segunda parte práctica asociada a cada un dos temas.
Xuntando todas as partes practicas do curso, o rematar, cada un dos alumnos programaría a súa pequena plataforma de xestión de materias e alumnos.
Ademais, os últimos 30 min de cada clase, os alumnos poderán realizar consultas sobre o tema e poderán abordar en profundidade as dúbidas pertinentes.

Temario

Día 1: Iniciación a Maven

 • Presentación do curso
 • Maven e os seus obxectivos
 • Instalación e configuración
 • Arquetipos
 • Creación dun proxecto

Día 2: Traballando con Maven

 • Ciclo de vida
 • Perfiles de Maven
 • Principais plugins e iniciación á creación dun plugin propio
 • Instalación de Artefactory como repositorio de empresa
 • Gradle. A evolución de Maven

Día 3: Iniciación a Spring

 • Que é Spring?
 • Inxección de dependencias
 • Crear un primeiro proxecto con Spring

Día 4: Spring Boot

 • Autoconfiguración
 • Configuración mediante clases Java
 • Arranque dun proxecto mediante Tomcat ou Tomcat embebido

Día 5: Arquitectura e Spring WEB

 • Iniciación de Spring WEB
 • Servizos REST con Spring MVC

Día 6: Spring WEB

 • Integración de CXF con Spring
 • Thymeleaf como ferramenta para presentación de páxinas web

Día 7: Spring Data (JPA y JDBC)

 • Iniciación á capa do modelo con Spring
 • Spring JDBC e JDBC Template
 • Integración con Hiberntate

Día 8: Spring Data (JPA e JDBC)

 • Spring Data
 • Crear consultas con criteria e specifications

Día 9: Iniciación a Spring Security e finalización do curso

 • Configurar Spring Security
 • Securizar Spring WEB mediante configuración e anotacións
 • Conclusións
Scroll ao inicio