Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

TR. Job Orientation

Job Orientation

Editions

Edition 2020

Introductory Course to Open Job Orientation

3rd Edition

Postgraduate Specialisation in Job Orientation

7th Edition

Specific course of Advanced Postgraduate Course in Job Orientation

3rd Edition

Edition 2019

Introductory Course to Open Job Orientation

2nd Edition

Postgraduate Specialisation in Job Orientation

6th Edition

Specific course of Advanced Postgraduate Course in Job Orientation

2nd Edition

Edition 2018

Introductory Course to Open Job Orientation

1st Edition

Postgraduate Specialisation in Job Orientation

5th Edition

Specific course of Advanced Postgraduate Course in Job Orientation

1st Edition

Scroll to Top