Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

CP. Files Awarded 2021

Expedientes

Provision of deployment licenses and anti-plagiarism software use service

#DatosDescrición
1Expediente:    CX-20-01
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:A subministración de licenzas de despregamento e servizo de uso de software antiplaxio.
5Orzo base de licitación sen impostos:59.625,00 Euros
6Valor estimado do contrato:59.625,00 Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:48000000-Paquetes de software e sistemas de información.
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Aberto
2020-08, 05, Contract formalization announcement

2020-06, 23, Anti-Plagiarism, Exclusion Resolution

2020-07, 20, Anti-plagiarism, Recruitment Desk

2020-07, 24, Anti-plagiarism, Recruitment Board Minutes

2020-07, 28, Anti-plagiarism, Award decision

Documentation Sheet (Galician Version)

2020-03, 04, 01, Agreement to initiate the file

2020-03, 04, 02, File approval document

2020-03, 04, 03, SP, Explanatory Memorandum

2020-03, 04, 04, Sheet for Administrative Clauses

2020-03, 04, 05, Sheet Technical Prescriptions

2020-03, 04, 06, ANNEX IX Essential

2020-03, 04, 07, ANNEX X Desirable

2020-05, Trading Desk

Documentation Sheet (Spanish Version)

2021-02, 11, SPSS, 01, SP, Agreement to initiate proceedings

2021-02, 11, SPSS, 02, SP, Dossier Approval

2021-02, 11, SPSS, 02, SP, Dossier Approval

2021-02, 11, SPSS, 03, SP, Justification

2021-02, 11, SPSS, 04, SP, Sheet of Administrative Clauses

2021-02, 11, SPSS, 05, SP, Sheet of Technical Specifications

2021-02, 11, SPSS, 06, XX, Annex.xlsx

 

2021-02, 11, SPSS, 10, SP, Trading Desk

Scroll to Top