Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

PC. Ex. Adxudicados 2021

Files

Provision of Assignment of Usage Rights and Support for SPSS Statistics Premium and Amos Campus Edition or equivalent

#DatosDescrición
1Expediente:    CX-21-01
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:Subministración de Cesión de Dereitos de Uso e Soporte sobre o produto SPSS Statistics Premium e Amos Campus Edition ou equivalente.
5Orzo base de licitación sen impostos:122.103,00   Euros
6Valor estimado do contrato:122.103,00   Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:48000000-Paquetes de software e sistemas de información.
9Lugar de Execución:España - Pontevedra
10Procedemento de contratación:Aberto
2021-07, 28, SPSS, SP, Portal, Contract Formalisation Notice

2021-04, 05, SPSS, Trad. Desk., 3rd Meeting, Act

2021-05, 11, SPSS, SP, Resolution of Exclusion

2021-06, 29, SPPS, Trading Desk, IBM, 4th Meeting, Act

2021-06, 28, SPSS, SP, Portal, Contract award notice

Documentation Sheet (Galician Version)

2021-02, 11, SPSS, 00, SP, Portal, Tender Notice

2021-02, 11, SPSS, 01, Gl, Agreement to Initiate Proceedings

2021-02, 11, SPSS, 02, GL, File Approval

2021-02, 11, SPSS, 03, GL, Justifying Memorandum

2021-02, 11, SPSS, 04, GL, Administrative Specifications

2021-02, 11, SPSS, 05, GL, Technical Prescription Sheet

2021-02, 11, SPSS, 06, XX, Annex.xlsx

 

2021-02, 11, SPSS, 10, GL, Trading Desk

Documentation Sheet (Spanish Version)

2021-02, 11, SPSS, 01, SP, Agreement to initiate proceedings

2021-02, 11, SPSS, 02, SP, Dossier Approval

2021-02, 11, SPSS, 02, SP, Dossier Approval

2021-02, 11, SPSS, 03, SP, Justification

2021-02, 11, SPSS, 04, SP, Sheet of Administrative Clauses

2021-02, 11, SPSS, 05, SP, Sheet of Technical Specifications

2021-02, 11, SPSS, 06, XX, Annex.xlsx

 

2021-02, 11, SPSS, 10, SP, Trading Desk

Scroll to Top