Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

Equipo

Organización y personal

Equipo de dirección y gestión

30-08-2022_21-12-49

D. Manuel Mosquera Viso

Gerente

Loli

Dña María Dolores Abilleira Pérez

Administración

Programa Xuventude Mentoring

Entidades Promotoras

Equipo de coordinación y apoyo administrativo

D. Rafael Rodríguez Gayoso

Coordinación TIC

Dña Ana Díaz Losada

Soporte y Administración

Equipo de Tutoras de la oficina de A Coruña

Dña Carmen
Patiño García

Dña María Luisa
Campos Fariñas

Equipo de Tutoras de la oficina de Santiago de Compostela

D. Francisco José
Abuín García

Dña Cristina
Cabo Gómez

Dña Alba
Vázquez Hermida

Equipo de Tutoras de la oficina de Vigo

Dña Yésica
Gutiérrez González

Dña Iria
Castellanos Alonso

Dña Ana
Agrelo Rey

Scroll al inicio