Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

PC. Ex. Abiertos

Expedientes

No hay expedientes abiertos.

Suministro de licencias de derecho de uso de Software Matlab o equivalente.

#DatosDescrición
1Expediente:    CX-23-01
2Organo de Contratación:Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3Estado da Licitación:Resolta
4Obxecto do contrato:Suministro de licencias de derecho de uso de Software Matlab o equivalente.
5Orzamento base de licitación sen impostos:341.300,39  Euros
6Valor estimado do contrato:341.300,39   Euros
7Tipo de Contrato:Subministracións
8Código CPV:48000000-Paquetes de software e sistemas de información.
9Lugar de Execución:España - A Coruña
10Procedemento de contratación:Aberto
2023-05, 14, SPSS, SP, Portal, Anuncio de Formalización de contrato

2021-04, 05, SPSS, Mesa Cont., 3ra Reunión, Acta

2021-05, 11, SPSS, SP, Resolución de Exclusión

2021-06, 29, SPPS, Mesa, IBM, 4ta Reunion, Acta

2021-06, 28, SPSS, SP, Portal, Anuncio de adjudicación

Documentación Pliego (Versión Galego)

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, 01, Gl, Acordo de Inicio de Expediente

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, 02, GL, Aprobación de Expediente

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, 03, GL, Memoria Justificativa

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, 04, GL, Pliego de Cláusulas Administrativas

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, GL, Pliego de Prescripcións Técnicas

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, 06, XX, Anexo.xlsx

2021-02, 11, SPSS, 10, GL, Mesa de Contratación

Documentación Pliego (Versión Castellano)

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, 01, SP, Acuerdo de Inicio de Expediente

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, 02, SP, Aprobación de Expediente

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, SP, Memoria Justificativa

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, 04, SP, Pliego de Cláusulas Administrativas

2021-02, 11, SPSS, 05, SP, Pliego de Prescripciones Técnicas

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, 06, XX, Anexo.xlsx

2023-05, 14, Matlab o Equivalente, Portal, 10, SP, Mesa de Contratación

Scroll al inicio